Książka  

Żydzi mieszkali na Środkowym Nadodrzu, terenie o wysokiej dynamice gospodarczej, przez wiele stuleci i wzbogacali kulturę tego regionu. Pod rządami narodowych socjalistów pozbawiono ich praw obywatelskich, wypędzono i wymordowano, jednak ich dziedzictwo kulturowe jest nadal widoczne. Niniejsza książka wyrusza na odkrywczą wyprawę i podąża śladami zaginionego żydowskiego świata.


Ślady życia żydowskiego na Środkowym Nadodrzu 


jest pierwszą polsko-niemiecką publikacją, która śledzi żydowską przeszłość w regionie transgranicznym Środkowego Nadodrza w 24 miejscach.

Treść


Tekst: Hilmar Schulz
Zdjęcia: Yvette Thormann
Projekt i produkcja: Florian Reckert
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji Kultury Klasztoru Altfriedland, Ernst Herzog

Stowarzyszenie Promocji Kultury Klasztoru Altfriedland
c/o Ernst Herzog
Nostizstraße 29, 10961 Berlin


Książka jest dostępna za symboliczną opłatą 12 euro:
info[at]spurenjuedischenlebens.de

Ernst Herzog
Nostizstraße 29, 10961 Berlin

Europäische Union
Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung
   Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy »INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020« Euroregionu Pro Europa Viadrina


Książka jest dostępna za symboliczną opłatą 12 euro:  info[at]spurenjuedischenlebens.de

Datki są mile widziane.

Impressum